Заняття 13. Диференціація звука [а] зі звукосполученням [йа], позначеним на письмі буквою Яя на початку складу. Лексична тема "Одяг". Речення, що містить присвійний займенник (моя, твоя, своя)

Т. Ярош


Мета: вчити дітей диференціювати звук [а] зі звукосполученням [йа] та букви Аа — Яя па початку складу, правильно позначати їх на письмі; розвивати фонематичне сприймання; закріпити павички звуко-буквеного аналізу; збагачувати словниковий за пас, учити будувати речення; розвивати зорову увагу.

Обладнання: профілі артикуляції звуків [а], [й], гра “Одягни ляльку”, “Квадратик і кружечок”, таблиця складів, дзеркало.

Хід заняття

I.       Організація дітей до заняття

II.      Розвиток фонематичних процесів

“Впіймати” дзвінкий приголосний звук (плеснути в долоні):

п, б, с, х, дж, ш, х, с, ж, ф, Ґ, х, к, г, з, п, д.

1.    Диференціація звука [а] зі звукосполученням [йа] та букв Аа, Яя на початку складу, слова.

Розглянути профіль артикуляції звука [а], артикуляція цього звука перед дзеркалом.

Пояснити дітям, що буква я позначає два звуки — [йа] на початку складу, слова та після апострофа.

Розглянути профіль артикуляції звука [й], артикуляція перед дзеркалом цього звука та звукосполучення [йа], аналіз положення органів артикуляції.

2.     Читання таблиці складів.

АМ - ЯМ АЛ - ЯЛ АК - ЯК АН - ЯН АТ - ЯТ АР - ЯР АС - ЯС АД - ЯД АЗ - ЯЗ АБ - ЯБ АП - ЯП АВ - ЯВ

3.     Запис слів у дві колонки: а - я.

Антон, автобус, Ярина, яблуко, ящик, автомат, ягоди, абетка, якір, арбалет.

III.    Робота за темою «ОДЯГ»

1.     Гра "Одягни ляльку".

Назвати одяг, поділити на дві групи - зимовий і літній. Сформулювати узагальнювальне поняття: пальто, куртка, плаття, кофта - одяг. Який ви ще знаєте одяг?

2.     Складання і запис речень зі словами: моя, твоя, свій.

Ось моя шапка.

Твоя куртка висить у шафі.

Дівчинка розв’язала свій пояс.

IV.    Підбиття підсумків заняття

  • Назвати, які звуки позначає буква я па початку складу та після апострофа.
  • Назвати декілька слів, що починаються на букву я.
загрузка...

Схожі статті

Заняття 12. Закріплення понять "глухий - дзвінкий" приголосні звуки. Лексична тема "Охорона природи". Речення з прямим і не прямим додатками у давальному відмінку

Заняття 11. Диференціація понять «глухий - дзвінкий» приголосні звуки. Лексична тема "Охорона природи". Речення: підмет, присудок, прямий додаток, непрямий додаток у давальному відмінку

Заняття 10. Диференціація понять "м’який - твердий" приголосні звуки. Лексична тема "Інструменти. Заняття дітей корисними справами". Речення з прямим і непрямим додатком в орудному відмінку

Заняття 9. Диференціація поняття "голосний - приголосний" звук. Ви ділення приголосного звука в середині слова. Лексична тема "Назви частин тіла і частин артикуляційного апарату". Поширене речення з прямим додатком і означенням

Заняття 8. Диференціація понять "буква - звук". Виділення приголосного звука па початку слова. Лексична тема "Овочі, фрукти"

 

Вгору